Система Мастер ключ

Целта на създаването на такава система представлява разграничаване и ограничаване на достъпа в помещения, използващи механични ключове.
Основното предназначение е удобство при експлоатация без употреба на големи връзки ключове.
Системата е предназначена за разделяне на нивата на достъп, обезпечавайки по този начин преминаването на определени групи лица само през точно зададени точки, свързани с преките функционални задължения.
Използващият GMK(генерален мастерключ) има достъп до всички помещения. С помощта на груповите мастерключове MK и SMK се достига до определени групи помещения в рамките на структорното подразделение. Индивидуалните DK отключват само едно помещение.мастер система
Най-простата система е : всички ключалки са с еднаква комбинация и един ключ ги отваря всички.
Груповата мастерсистема позволява всяка врата да се отваря с неин ключ, груповите мастерключове отварят определени групи, а генералният мастерключ отваря всички.
Сложната кръстосана мастерсистема позволява на груповите мастерключове да отварят определени помещения от други групи.
При изграждане на мастерсистема могат да се ползват двустранни цилиндрови ключалки, едностранни и такива с врътка, а също и катинари. Единствено условие е да са с еднакъв профил на ключа.
Добре е при изработването на мастерсистемата да се помисли за евентуалното и разширяване.Грамотно проектираната система ще расте заедно с бизнеса Ви.
В Ключарско ателие Кузманов предлагаме системи изработени на платформите FAB 50 и FAB 200RS, сертифицирани по DIN EN 1303.