Началото на ключарството

Още с появата на частната собственост се появяват ключалките и ключовете. За най-стар ключ се счита този, открит в гробницата на Рамзес Велики (XXIIIв пр. н.е.) Този ключ е дървен и е много прост: със зъбци от щифтова ключалкаnull
Фараонът, като монарх и пълен господар е притежавал доста неща за заключване. Но точно такива ключове и ключалки се откриват в археологическите разкопки на множество градове и малки поселища на възраст 2-3 хилядолетия. От жълтите крайбрежни води на Китай до Атлантика. Защитавайки своята собственост, хората изработвали устройства от различни модификации. Използвали камъш, влакна, дърво и метал. Ключове и ключалки се споменават в митовете на Вавилон и Египет, в Стария Завет и книгите на пророците.
Първата дървена ключалка е открита в руините на Хорсабад на вратите на двореца на Саргон II, царствал от 722 до 705 г пр.н.е.( останките на този древен град бяха взривени от Ислямска държава през 2015). По външен вид и принцип на работа тя прилича на дървената щифтова ключалка на фигурата. Издатините на ключа съответстват на щифтовете в резето. При поставяне на ключа те ги повдигат до нужното ниво, резето се освобождава и вратата може да се отвори!